Izvedba tijekom cijele godine, cijena 300,00 Kn + PDV po osobi

 

– okupljanje sudionika na izletištu Tri mudraca u etno selu Karanac 

– zakuska dobrodošlice, podjela sudionika u 2 ili više timova ovisno o broju sudionika 

– svaki tim dobija koordinate koje mora pronaći ( u selu i okolici ), te na njima riješiti zadatak. Rješavanje zadatka osigurava namirnice za pripravu jela te recepturu. Tijekom potrage za točkama timovi će degustirati određene autohtone proizvode. 

– predviđeno vrijeme za potragu je 75 min + 75 min za pripravu 

– jela su isključivo autohtona ( perkelt, gulaš, paprikaš i sl )